Børn med specielle behov

-et pilotprojekt af 6 måneders varighed med Ansigtsrefleksterapi

Projektet

I dette pilotprojekt deltog der 12 børn med forskellig diagnoser, der kvalificerede dem til at deltage i projektet.

Forældrene til børnene deltog i et kursus, hvor de dels fik lavet en plan for behandlingen af deres barn og dels SELV blev oplært i at udføre behandlingen.

Diagnoser

De 12 børn havde følgende diagnoser:

  • 4 med ordblindhed/dysleksi
  • 3 med koncentrationsbesvær samt store læse – og stavevanskeligheder
  • 3 med ADHD
  • 1 med Asperger
  • 1 med GUA (Gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden)

Børnenes trivsel

Før:

34% har en trivsel, som er meget dårlig eller dårlig.

34% har en trivsel, som er god eller meget god.

Efter 6 måneder med Ansigtsrefleksterapi:

0% har en trivsel som er meget dårlig eller dårlig.

83% har en trivsel som er meget god eller god.

BornenesTrivsel_280115

Størst fremgang i forhold til store vanskeligheder

I 73% af de områder, hvor børnene havde høj grad af vanskeligheder har de opnået fremgang.

Top 5

Top5_280115

Niveau før og efter 6 måneder

Niveau_For_Efter6

Det videre forløb

11 af de deltagende børn ønsker at fortsætte

1 af deltagerne er standset før tid

Ønsker at fortsætte

VidereForlob_280115_Transp_2