Stresshåndtering med ansigtsrefleksterapi

Ansigtsrefleksterapi er et godt redskab til håndtering af stress da man arbejder på direkte på hjernen. Stress er bl.a. en konsekvens af at man gennem længere tid har brugt mere energi end man har til rådighed. Ligeledes sker der nogle fysiologiske ændringer i kroppen, der påvirker hormonsystemet, nervesystemet, fordøjelsen osv. Disse funktioner bearbejdes altid ved ansigtsrefleksterapi.

FAQ om stress

Stress kan inddeles i 3 grupper; grøn, gul og rød.

Grøn er den naturlige stress fase som gør at vi yder og præsterer mest muligt i en presset situation.

Rød er hvor stressen er blevet kronisk og du negligere den, indtil du bryder sammen. Den røde stress resulterer oftest i at du har brug for en længere sygdomsperiode til at restituere. Oftest er der behov for sideløbende terapi for at få indsigt i hvilke mekanismer der førte dig ind stressen.

Men den allervigtigste at kende er den gule stress fase! Fordi det er i denne gule stress fase at du ”kun” har moderat stress. Det betyder at du øjensynlig har vænnet dig til at leve med tankemylder, uro en kort lunte eller dårlig søvnkvalitet. Ofte vil du føle, at du presser dig selv igen og igen, at du skal ”tage dig sammen” for at nå det hele, og at der aldrig er tid nok.

Det er en ubehagelig sted at være, men det er – desværre – ikke så uudholdeligt at du nødvendigvis reagere på det. Du vil sikkert tænke at det skal der gøres noget ved, men tiden går og det bliver en vane at ”være bagefter”. Det er typisk i forbindelse med skift i privat – og/eller arbejdslivet at du havner i den gule stress. Perioder med øget arbejdsbyrde eller omlægning af arbejdsresurser – nedskæringer osv. Dvs. i forbindelse med (for) stort pres i en periode.

Alle kan klare spidsbelastninger i en begrænset periode. Problemerne opstår når du har vennet dig til at overpræstere og overforbruge af din energi, og den gule stress fase blive din dagligdag og det du lærer at leve med “som normalt”. En måde at overleve på er ved at restituere når der er ferie. Dette er ikke en holdbar løsning i længden da det ikke vil skabe balance i din daglige stres – det er først når du lærer at få en sund balance mellem det du yder og det du slapper af på daglig basis.

De fleste reagerer først med at søge hjælp når de er havnet i den røde stress fase – dvs. de har alvorlig stress, og er derfor som oftest sygemeldt. Oftest ved de fleste godt efterfølgende at de skulle være stoppet op noget før, de har en hel klar erkendelse efterfølgende af at der var noget galt: “Hvis bare jeg var stoppet op i tide” OG “jeg kan se nu, at jeg jo har haft stress i meget længere tid end jeg var klar over”.

 

I virkeligheden er den gule stress fase den ALLERVIGTIGSTE af dem alle. Det er her kroppen begynder at skrue op “for volumeknappen” ved at give forskellige stress-signaler for at få os til at lytte og stoppe op. Hvis du ønsker at forebygge og reducere stress, er det i den gule stress fase at du skal sætte ind. Der er særligt tre trin der er gode at have fokus på og øve sig på:

Lær dine gule stress symptomer rigtig godt at kende, tjek dagligt – hvordan har du det? Giver din krop dig nogle signaler når du har begyndende stress? Får du muskelspændinger i nakke/skuldre, hovedpine? Trykken for ørene? Problemer med at sove? Tankemylder eller begynder du at snerre af dine børn eller kæreste?

Hvad er årsagen er til dine øgede stress signaler. Skyldes det dit arbejde? Et det privat? Hvad går det specifikt ud på? Er der noget bestemt – tanker eller følelser der fylder igen og igen? Er det dybere – vrede, sorg eller nag fra fortiden som du løber ind i igen og igen? Eller bekymrer du dig for fremtiden – ser forhindringer over alt?

STOP OP og undersøg dine muligheder for at håndtere årsagen til at du er i den gule stress fase på en konstruktiv måde. Bed om hjælp. Uddeleger flere opgaver arbejdsmæssigt og privat. Tal med chefen og/eller din partner. Skær ned på aktiviteter og forventninger til dig selv i en periode. Sig fra. Afspadser, tag orlov, hold ferie eller meld dig kortvarigt syg. Skru op for væren, afslapning, langsomhed og tid uden planer. Få professionel hjælp.

I denne guide har jeg samlet vigtig information, tips og råd til dig som er sygemeldt med stress. Min intention er at du vil føle dig bedre rustet til at forstå din situation som sygemeldt så du kan navigere bedst muligt i en udfordrende periode i dit liv.

At være sygemeldt med stress

Det er ikke et ønske-scenarie at blive sygemeldt og ofte er det meget sværere at takle en sygemelding pga. stress end hvis det var noget fysisk – ex. en brækket arm- den kan alle se. Som sygemeldt med stress er der ingen synlige faktorer og man har brug for at komme ud og få frisk luft motioner osv. Alt det mange gerne vil men som ofte fravælger pga. tidspres. Det kan give rører ved egne fordomme og indre kvaler. Det er derfor vigtig at få støtte og hjælp til at acceptere at det er helt i orden at trække stikket, være opmærksom på egne behov for at kunne danne et nyt grundlag med balance. Se det som en mulighed for at få ændret nogle vilkår der tapper dig for energi så det ender som noget positivt.

Et andet problem er alle de råd om stresshåndtering der er at forholde sig til; bøger, apps, værktøjer, artikler på nettet og ikke mindst myter om stress.

Mine erfaringer viser, at det er helt essentielt i starten med ro og hvile. Det er vigtigt at rammerne skabes så du har mulighed for det. At din familie/arbejde og omgangskreds får forståelse for hvad det betyder at have stress og hvordan det afhjælpes – at du ikke trækker dig fordi du ikke er glad for dem, men har behov for at være dig selv for at finde din egen indre balance igen.

Samtidig er det vigtigt med professionel hjælp undervejs i din sygemelding. Start altid med at spørge din læge, din arbejdsgiver og dit jobcenter hvilke muligheder du har for at få hjælp af en professionel. Stress er som udgangspunkt ikke noget du skal forsøge at løse på egen hånd, og jo før du finder ud af, hvad der virker stress-reducerende for dig, jo bedre. Det er i sig selv stress-reducerende at tale med et menneske, der forstår, lytter og giver dig plads til at tale om de tanker og følelser du oplever.

Refleksterapiens styrke er at der arbejdes direkte på hjernen. Dette bevirker at både det limbiske system aflastes og de kognitive funktioner afbalanceres. De fysiske symptomer som uro, dårlig søvn, tankemylder – fordøjelses problemer opnås der ligeledes hurtig effekt af da simuleringen er holistisk.

Stress

Hvordan opnår jeg fremgang?

Jeg kan ikke forstå at jeg ikke får det bedre? – Hver gang det går fremad og jeg så sætter tempoet op igen, er jeg hel ødelagt dagen efter! Hvorfor tager det så lang til at blive frisk igen?

Hvor lang tid det tager sig at komme sig over stress er afhængig af stress graden – og jo hårdere ramt jo længere tid vil det tage. Helt sikkert også længere en dit hoved syntes er passende og derfor er det ganske normalt at blive utålmodig og være reelt bekymret for om det nogensinde kan lade sig gøre at få det rigtigt godt igen.

Når det drejer sig om at komme sig over stress, er der nogle ting du skal være særlig opmærksom på:

  • Hvilke aktiviteter, tiltag og rutiner virker stress-reducerende for dig? Og sørger du for at prioritere dem højest i din dagligdag?
  • Hvilke aktiviteter, situationer og tanker fremkalder stress symptomer hos dig?
  • Når du arbejder aktivt med at reducere stress OG forsøger at skåne dig selv for ting, der fremkalder stress, så gør du det du KAN. Resten af din bedringsproces tager den tid det skal tage, og er ikke noget du kan forcere yderligere, lige meget hvor meget du mediterer, trækker stikket og slapper af.

Jo mere du selv eller dine omgivelser presser dig til at det skal gå hurtigt over, jo mere kan det være med til at forlænge din helingsproces. Derfor er det vigtigt at du finder ud af hvordan du kan skærme dig selv mest muligt fra PRES i en periode.

For det første er der presset, der kommer fra din omverden. Fra din arbejdsplads, dit jobcenter, din partner og omgangskreds. Of være svært te er det ikke muligt at blive skærmet helt. Men du kan sørge for dels at lave en aftale med din arbejdsplads om at du får så meget ro som muligt undervejs i din sygemelding.

Ligeledes foreslår jeg at du laver en aftale med din partner om at han/hun, i en periode, tager mere over i forhold til de hjemlige pligter. Det er helt normalt som sygemeldt med stress at dagligdags aktiviteter så som at købe ind, hente børn eller lave mad, opleves som uoverskuelige.

Men ofte er det i virkeligheden det PRES der kommer fra dig selv de fleste kæmper mest med.

Derfor er det vigtigt at du øver dig på at accepter din situation i stedet for at kæmpe imod den.

Det er lettere sagt end gjort – hvordan accepterer jeg min situation i praksis? er oplagt at tænke.

Et udtryk for accept af egen situation kan f.eks. være at give dig selv lov til at hvile, restituere og slappe af så meget som overhovedet muligt. RO er præcis det, der skal til for at du bliver rask. Så når du har mest lyst til at lægge dig ned og se tv-serier, pakke dig ind i et tæppe og sige nej til et familiearrangement, så giv dig selv lov til det, – og gør det hvis du kan mærke at du er lidt for træt til at deltage selv om det er det du har mest lyst til, for selv det du glæder dig, til bruger du energi på!

Et andet udtryk for accept er at sætte alle udsættelige projekter på pause, og i den grad skrue ned for aktivitets- og ambitionsniveauet. Alt hvad der ikke er nødvendigt at tage hånd om for at få hverdagen til at hænge sammen, skal udsættes til senere.

En tredje ting er den lille del af dig, der fortæller dig at: ”Det er helt forkert det du har gang i. At du er doven og egoistisk. At nu må du da snart til at komme i gang. Og hvor længe skal det her blive ved. At du skal tage dig sammen og se at komme i gang”.

Hvornår er jeg KLAR til at starte på arbejde igen?

Et af de typiske faldgrupper er når du begynder at mærke lidt fremgang, sker det ofte at du bliver så glad for det at du skruer så meget op for blusset at den energi du begynder at få, bruger du på at gøre som du gjorde før sygemeldingen – alt skal nås og indhentes med det resultat at du overforbruger det begyndende overskud der er på vej. Så selv om du ønsker at alt bliver som ”normalt” er det vigtigt at holde tempoet på et niveau hvor du kan følge med.

Tidspunktet for hvornår du er klar til at vende tilbage på din arbejdsplads, er altid individuel ud fra hvor hårdt ramt du var af stress og hvilken rådgivning du har fået undervejs i din sygemelding, og hvordan din bedringsproces er forløbet. Jeg vil anbefale, at det er en beslutning du tager i samarbejde med din læge, arbejdsgiver og terapeut.

Her er nogle ideer til at evaluere egne stress symptomer, hvis du har for mange punkter du kan nikke genkendende til og fortsat har, er du ikke arbejdsklar:

  • Dårlig søvnkvalitet, og en deraf følgende stor træthed.
  • Uro i kroppen og rastløshed.
  • Svært ved at holde fokus/koncentration, taber tråden i samtaler og glemmer ting.
  • Følelsesmæssigt ramt og har let til tårer og/eller er opfarende og aggressiv.
  • Kan ikke rumme at være social.
  • Hovedpine, mavepine, trykken for ørene, hjertebanken.

Når du derimod opleve at de ovenstående stress symptomer er aftagende, og forekommer mere og mere sjældent, vil det være muligt at starte op evt. på nedsat arbejdstid. Mange gange er det hukommelses- og koncentrationsproblemerne der tager længst tid om at blive bedre, så arbejdets karakter er også medvirkende til om det er relevant / muligt.

Priser for private

Stressrefleksterapi forløb ved stress: 7 stimuleringer à ca.90 min: kr. 4.900,- / Eller 2 rater à kr. 2.450,- 1 gang i måneden i 2 måneder.

Stressrefleksterapi forløb ved stress der har udviklet sig til en depression: 14 stimuleringer à ca. 90 min: kr. 9.800,- / Eller 4 rater à kr. 2.450,- 1 gang om måneden i 4 måneder. Hvis stressen har udviklet sig til en depression, er det ikke muligt at afhjælpe med 7 stimuleringer og alt efter depressionens karakter og varighed er det en samtale der ligger til grund for, hvor langt et forløb der vurderes behov for.

Alle priser er inklusiv moms.

Priser for erhverv

Mange virksomheder tilbyder i dag at betale for et stress forløb til deres ansatte, da det koster langt mindre end at have en langtidssygemeldt medarbejder. Erfaringer viser at stress der fanges i det gule felt ikke medfører lang tids sygemelding, omkring 14 dage, hvis det kombineres med et terapeutisk forløb. Men hvis stressen sætter sig og bliver kronisk – rød, kan det tage op til 4 år at komme helt fri fra denne.

Er du i tvivl?

Det har stor betydning at du har tillid til at jeg rent faktisk kan hjælpe dig videre. Derfor har du mulighed for at booke en gratis og uforpligtende samtale over telefon, hvor du kan blive klogere på hvordan jeg arbejder og om du mener jeg er den rette til at hjælpe dig.

For at bestille en gratis afklarende samtale, kan du enten maile på: info@jettebondesenlund.dk eller ringe på mobil: 6128 3332.

Betalings- og afbudsbetingelser

Ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før aftalt tid, betales der fuld pris for tiden, da det sjældent er muligt at booke tiden til en anden med kort varsel. Hvis du er forhindret bedes du ringe/sms afbud i så god tid som muligt på tlf: 6128 33 32 eller skrive til info@jettebondesenlund.dk

Forløb er bindende, og kan betales i 2-4 rater efter aftale. Der gives ikke penge retur i fald du ønsker at stoppe undervejs. Vælger du at betale i rater trækkes første rate på dagen hvor du køber, og de følgende rater med 30 dages mellemrum.