EUDataHvide Sande Akupunktur har efter de nye regler d.25/5 2018 pligt til at opbevare journaloptagelser i 5 år.

Der er pligt til at optage relevante persondatafølsomme oplysninger så som Cpr.nr. og oplysninger der vedrører pågånde behandling i klinikken.

Disse oplysninger er i papirform og gemmes i aflåst skab.

Som selvkontrol gennemgås alle journaler i forbindelse med årsskiftet og journaler der er 5 år gamle makuleres.

I forbindelse med behandling i min klinik skal jeg bede dig om, at udskrive, udfylde og underskrive samtykkeerklæringens side 1 og medbringe den til første besøg i klinikken.