Børn med specielle behov

Har du et barn med specielle behov er behandling med ansigtsrefleksterapi en oplagt mulighed for at hjælpe dit barn!

Hele dette system er udviklet af danske Lone Sørensen, der har over 30 års erfaring med behandling af børn med særlige behov.

Grundlaget er som i Temprana Refleksterapi; Ansigt, hænder og fødder. Men i en mere simpel udgave, da symptomerne ikke er i samme katagori. Kurserne tilrettelægges ud fra individuelle behov og metoden er lettilgængelig og defor meget let at lærer for forældre, søskende og pårørende.

Metoden er en meget blid, nænsom og effektiv stimulering som bevirker at dysfunktioner og deres symptomer kan lindres og afhjælpes. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at lære teknikkerne.

Effekt opnås via stimulering af ca. 35 minutters varighed 4-5 gange om ugen.

Jeg udbyder to typer kurser:

Specielle behov

Nedenstående dysfunktioner kan behandles med teknikker fra dette kursus :

 • Koncentrationsbesvær, hyperaktivitet, udvidet sensitivitet, sociale og adfærdsmæssige problemer, søvnbesvær mv.
 • Indlæringsproblemer, læse- og/eller matematiske vanskeligheder, ordblindhed mv.
 • Langsom eller manglende udvikling af motoriske evner.
 • ADHD, lettere autisme, OCD mv.
 • Lavt immunforsvar, spiseforstyrrelser, anoreksi/bulimi mv.

Individuelt familiekursus

Kurset kan foregå i hjemmet eller i mit lokale og tilrettelægges individuelt til det enkelte barn.

Individuelt familie kursus ser typisk sådan ud, men kan efter justeres efter Jeres behov.

Kursusindhold

 1. Forundersøgelse af jeres barn, så den korrekte handleplan kan etableres.
 2. 2 dages kursus fordelt på 2 dage – *se kursus plan nederst.
 3. Opfølgning hver anden måned, – hvor I følges gennem et år, for at sikre kvalitet og tryghed. På møderne er der gennemgang af grundstimuleringen og ens individuelle handleplan. Man mødes evt. i grupper med andre forældre, hvor der er plads til gensidig erfaringsudveksling. Hvilket har vist sig som en stor styrke og succes

Kursusprogram

Dag 1:

Kl. 9.00 – 12.00: Forundersøgelse af ca. 1 times varighed. Første del af kurset ca. 2 timer – herefter 1 times pause.

Kl. 13.00 – 16.30: Anden del af kurset. *Denne dag deltager barnet. Kurset kan tilrettelæggges individuelt og efter behov.

Dag 2 – efter ca. 3-4 uger:

Opfølgning af handleplanen og en gennemgang af stimuleringen, tvivlspørgsmål og evt. tilretning af handleplan. Beregnet til ca. 4 timer.

Holdkursus

Ansigtsrefleksterapi og den deraf følgende stimulering af hjernen øger børns evne til at lære.

Metoden og teknikkerne øger bl.a. børnenes kognitive evne:

 • Indlæring
 • Koncentration og hukommelse
 • Forbedre indlæringsproblemer, læse- eller matematiske problemer
 • Minimere søvn problemer
 • Overkomme kommunikative vanskeligheder
 • Styrker de sociale – og adfærdsmæssige kompetencer
 • Skaber balance for sensitive børn
 • Minimere hyperaktivitet
 • Børn og unge der har ADHD, OCD samt lettere autisme har også god effekt af metoden.

2 dages holdkursus.

 • Forundersøgelse af dit barn inden kurset, så den korrekte handleplan kan etableres.
 • 2 dages kursus kl 9.30-17.00 begge dage.
 • Opfølgning hver anden måned, – hvor I følges gennem et år, for at sikre kvalitet og tryghed. På møderne er der gennemgang af grundstimuleringen og ens individuelle handleplan. Man mødes i grupper med andre forældre, hvor der er plads til gensidig erfaringsudveksling. Hvilket har vist sig som en stor styrke og succes.
 • Kurset foregår uden børn!

TV2 indslag om ansigtsrefleksterapi

I indslaget medvirker Jens Hvalsøe samt Maibrit og Laura Poulsen.