Temprana – et overblik over terapiformen

Temprana Refleksterapi er en effektiv metode til behandling af børn og voksne med problemer, , idet terapien stimuler blodcirkulationen, det elektriske system og Qi/energi i meridianer, hvorved:

 • Cortexproblemer forbedres
 • Øger den individuel intellektuel indsigt
 • Regulerer/dæmper hyperaktivitet
 • Forbedrer indlæringsevne
 • Afhjælper ordblindhed
 • Reducerer spændinger og uro
 • Forbedrer psykisk og følelsesmæssig funktion

Målet med Temprana Refleksterapi er at udnytte det potientiale der er hos alle mennesker selv folk med hjerneskade/dysfunktion på bedst vis, uanset om problemerne er opstået enten under graviditet, fødsel, ulykke eller skyldes kronisk sygdom.

Der ses væsentlige forbedringer hos børn og voksne med forskellige problemer, .eks. cerebralspinalskade, motoriske problemer, forringet syn, hørelse og indlæring. Temprana Refleksterapi kan tillige hjælpe med at genoprette taleproblemer uanset om det skyldes impressiv-ekspressiv afasi eller dysarti. Iforhold til spise problematikker, spasticitet og meget mere. Børn med autisme kan opnå gode resultater.

Temprana Refleksterapi har hjulpet mange med epilepsi så de nu er fri for både anfald og medicin. Selv de der fortsat får epileptiske anfald oplever at der sker en ændring såvel kognitiv som motorisk p.t.a. epilepsien – som er yderst ualmindeligt.

Temprana betyder tideligt og der bør tages fat på problemet så hurtigt som muligt for at opnå de bedste resultater. Jo tidligere, jo bedre. MEN det er ikke afgørende – alle vil få resultater af forskellig art og det er ALDRIG for sent at starte.

Temprana Refleksterapi er en blid, hurtig og effektiv metode, der fremmer klientens helse og udvikling.  De forskellige systemer i konceptet, der til sammen udgør Temprana Refleksterapi, har alle fokus på at bringe klientens krops- og hjernefunktion i bedre balance/funktion. Hvorved klienten opnå fuldt udbytte af alle sine ressourcer samt fjerne blokeringer, der forhindrer personen i at leve et godt og optimalt liv og opnår den maksimale kapacitet inden for de individuelle grænser.

Det er til stadighed overraskede at se de fremskridt og resultater, der opnås når den individuelle tilrettelagte plan følges, selv om prognoserne viser, at det ikke burde være er muligt.

Temprana Refleksterapi:

 • Forbedrer livet for børn og deres forældre
 • Letter vanskeligheder i hverdagen
 • Hjælper med at mindske medicinforbrug
 • Øger evnen til at lære på forskellige niveauer

Temprana Refleksterapi kan anvendes som behandling på ethvert barn eller voksen, uanset problemets karakter, og i hvert enkelt tilfælde vil programmet blive personligt tilrettelagt.

Genoptræningskursus – Temprana Refleksterapi

Temprana Terapi er en effektiv genoptræningsmetode til børn og voksne med alle typer handicaps. Kurset henvender sig til klienter med alvorlige lidelser som f.eks. hjerneskader og syndromer hvor der er brug for daglige stimuleringer, eksempelvis kan nævnes:

 • Medfødt hjerneskade, f.eks. iltmangel under fødslen eller misdannelse.
 • Til senhjerneskade, f.eks. efter apopleksi, blødning, tumor, SAH eller traume med kraniebrud.
 • Manglende muskeltonus.
 • Alle typer syndromer, f.eks. Down, Soto eller Jakobs syndrom.
 • Neurologiske lidelser.
 • A.D.H.D
 • Epilepsi
 • Lidelser i hypothalamus eller andre hormonelle sygdomme
 • Kemiske ubalancer, f.eks. sukkersyge.
 • Autisme, m.m.

Temprana Refleksterapi er en individuel tilrettelagt terapeutisk, komplementær genoptræningsmetode, hvor man kombinere ansigts-, fod- og håndrefleksterapi, muskelterapi og Brain-gym. for at stimulere nervesystemet fra flere fronter. Desuden gives der diæt-og kosttilskudsvejledning da vi ved at kosten har betydning for kroppens kemi og herved reproduktionen af kroppens celler.

Lyder det interessant?

Forløbet starter med en konsultation af ca. 2-3 timers varighed, hvor instruktøren undersøger klienten med henblik på at udarbejde et individuelt og personligt program til den enkelte.  Der tilsendes familien en beskrivelse af hvad der forventes at kunne opnås af forbedringer hvis genoptræningsplanen overholdes. Hvis de pårørende ønsker at blive oplært aftales der tid til et 3 dages kursus og klienten tilses efterfølgende af instruktøren ca. hver 3. måned.

I opstartsfasen er der en intens kontakt mellem instruktøren og den enkelte familie for at følge med i evt. opstående problemer. Det kan være reaktioner af enhver art. Når man vælger at kombinere det etablerede tilbud med et komplementært er det vigtigt med sparringspartner – og det er instruktøren i forhold til råd og vejledning. Denne kontakt er inkluderet i kursusprisen.

Det anbefales altid at der er flere pårørende der deltager i forundersøgelse og kursus, da det er vigtigt at flere personer har kompetence til at udføre programmet på klienten ved f.eks. sygdom – ferier og lign. da kontinuiteten er vigtig iforhold til opnåede resultater.

 

Det er ikke alle der har behov for Temprana Terapi som er et meget intentsivt tilbud, derfor tilbydes et Individuelt kursus for forældre/pårørende til børn eller voksne med lettere specielle behov.

Hvis problematikkerne f.eks. er :

 • Ordblindhed
 • Skole-/indlæringsproblemer
 • Sensitivitetsproblemer
 • Hyperaktivitet
 • Høre- og synsproblemer
 • Lettere grader af autisme
 • Mindre mén efter blodprop m.m.
 • Behandlingen forbedrer såvel psykisk som følelsesmæssig funktion som er et stort problem for mange idag.

Før kurset foretages en forundersøgelse, hvor det evalueres om problemerne tilhører denne katagori og der laves en stimuleringsplan. I sjældne tilfælder vil man blive informeret om at problemerne er af en sådan karakter at der er behov for Temprana Terapi.

Det Individuelle kursus tager ca 10.5 t. og der afholdes opfølgende møder hver anden måned. Se mere under: børn med specielle behov.

Af Lone Sorensens – april 2013:

Temprana Refleksterapi genoptræningskursus

Som du/I sikkert ved, så kan børn have den samme diagnose men lide af forskellige problemer. Måske har en gruppe børn alle spasticitet i forskellige grader, men alligevel er der meget forskel på det enkelte barns øvrige problemer.

Et barn har epilepsi – et andet barn har ikke

Et barn kan tale – et andet barn kan ikke

Et barn kan vende sig selv- et andet barn kan ikke

Et barn kan sidde selv- et andet barn kan ikke

Et barn savler – et andet gør ikke

Et barn har hofteproblemer – et andet barn har ikke

Et barn har også autisme – andre børn har ikke

Et barn har forstoppelse- andre børn har ikke

Nogle børn har vejrtrækningsproblemer, mens andre ikke har

Et barn har syns- eller /og høreproblemer – andre børn har ikke det

Et barn er hyperaktivt – et andet barn passivt eller ingen af delene

Et barn er oversensitivt – et andet barn er undersensitivt – og andre ingen af delene

Sådan kunne jeg blive ved med en uendelig liste. Vores konsulteringsliste indeholder mere end 100 forskellige punkter/problematikker relateret til hjerneskader.

Hver forælder ville kunne sætte kryds ved ikke bare et problem, men op til 5-6 forskellige problemer, ja ofte flere problemer hos deres barn – men det ville være forskellige kombinationer af problemer for hvert barn.

Når vi som Temprana-terapeuter holder en personlig konsultation for et enkelt barn, er det for at evaluere alle barnets individuelle problemer i mindste detalje. Det gør vi ved at tale med forældre og dermed sætte os grundigt ind i barnets historie. Vi observerer barnet med egne øjne og dernæst foretager vi en undersøgelse, hvor vi ved at bearbejde/stimulere bestemte områder manuelt i ansigtet og på fødder kan danne os et billede af forskellige nervemæssige blokeringer.

Disse blokeringer er totalt forskellige fra barn til barn og MEGET afgørende i opbygning af stimuleringsplan til det enkelte barn.

Temprana Refleks terapi er en metode, hvor vi – udover at stimulere hjernens aktiviteter -også kan forbedre kroppens organfunktioner, hvis der skulle være andre problemer som astma, allergi el. lign. Ligeledes er det muligt at regulere kroppens kemiske funktioner, hormonsystem m.m.

Som resultat af den individuelle konsultation, giver Temprana Refleksterapimetoden mulighed for at opbygge en individuel og meget præcis plan til det enkelte barn ved at kombinere reflekszoner og punkter i ansigt, på fødder og hænder.

I ansigtet er der 710 forskellige punkter, på hænderne og fødder 382 punkter. Kunsten er at kombinere de fuldstændigt korrekte punkter til det enkelte barn. At udarbejde en korrekt og fyldestgørende plan for den enkelte tager mange timer. Et arbejde som kun den veluddannede Temprana Refleksterapeut er i stand at udføre efter en konsultation.

Dernæst, under et 3 dages hjemmetræningskursus, er det Temprana refleksterapeutens opgave at sørge for at forældre og/eller hjælpere er i stand til at gennemføre stimuleringen totalt perfekt. Sådan opnås de lovede resultater. Der er ingen mellemvej. Efter endt kursus ser vi gerne barnet hver 3-4 måned til en justeringskonsultation, som varer ca. 2 timer.

En uddannet Temprana Refleksterapeut/genoptræningsterapeut har gennemgået en omfattende special-uddannelse på 400 timers uddannelse efter en baseuddannelse som Ansigts Refleksterapeut.

Som forældre bør man sikre sig, at den terapeut man vælger, har den rette uddannelse. På www.temprana.org findes der en liste over terapeuter i Danmark, der er uddannede og opdaterede Temprana Refleksterapeuter.

Temprana Refleksterapi genoptræningskursus er på internationalt plan og i sammenligning med andre hjemmetræningsmetoder med mulighed for lignende resultater det mest økonomiske. Desuden afdækker Temprana Refleksterapi alle kroppens funktioner: hjerne-, organer og kemiske, som ved stimulationen bringes i balance.

 

Giv Den Gas Nu

På hjemmesiden Giv Den Gas Nu – www.gdgnu.dk – kan du se videoklip m.m. og få kontakt med andre, som er blevet stimuleret med Temprana Terapi eller har lært at stimulere deres familemedlem. Se hvordan behandlingen foregår og hør om erfaringerne med denne hjemmetræningsmetode.

* Sådan foregår stimuleringen – http://www.youtube.com/watch?v=rJHdr5JC_Wg

* 2. december 2012. “Før” – ridning på Joba – http://www.youtube.com/watch?v=7zIKsYGMAxw

*20. januar 2013. “Efter” – ridning på Joba – http://www.youtube.com/watch?v=QoBJMe-Cm0Y

* 6. januar 2013. Lige kommet hjem fra kursus – http://www.youtube.com/watch?v=gAqqL6VGkB8

* 18. januar 2013. En rigtig dejlig dag – http://www.youtube.com/watch?v=qH8kHBTzxtw

Læs mere på www.temprana.org